Jadwal Perkuliahan

Berikut adalah Jadwal Perkuliahan Program Studi Peternakan Semester Ganjil Tahun ajaran 2023-2024:


Kelas: 1-AKelas: 1-BKelas: 3-AKelas: 3-BKelas: 5-AKelas: 5-BKelas: 5-CKelas: 7-AKelas: 7-B


Shared: